Tìm việc làm

Tìm thấy 20 Việc làm

Stt
Tên công việc
Công ty
Địa điểm
Mức lương
1
TRƯỜNG TRUNG CẤP Ý VIỆT - ĐÀ NẴNG
Đà Nẵng
Thỏa thuận
2
CÔNG TY TNHH FUJIKURA AUTOMOTIVE VIỆT NAM
Đà Nẵng
Thỏa thuận
3
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ TOÀN THẮNG
Đà Nẵng
10,000,000
4
ĐỐI TÁC CỦA PROJOSB VIỆT NAM
Đà Nẵng
Thỏa thuận
5
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Toàn
Đà Nẵng
Thỏa thuận
6
ĐỐI TÁC CỦA PROJOSB VIỆT NAM
Đà Nẵng
15 - 25 triệu / tháng
7
BH PRUDENTIAL
Đà Nẵng
5,000,000 - 7,000,000
8
ĐỐI TÁC CỦA PROJOBS VIỆT NAM
Đà Nẵng
8,000,000-15,000,000
9
Công ty TNHH Thương mại và Xây lắp Danafire
Đà Nẵng
6,000,000 - 8,000,000
10
ĐỐI TÁC CỦA PROJOBS VIỆT NAM
Đà Nẵng
5,000,000 - 7,000,000
11
ĐỐI TÁC CỦA PROJOBS VIỆT NAM
Đà Nẵng
10,000,000-15,000,000
12
ĐỐI TÁC CỦA PROJOBS VIỆT NAM
Đà Nẵng
8,000,000-15,000,000
13
Công ty TNHH Thương mại và Xây lắp Danafire
Đà Nẵng
6,000,000 - 8,000,000
14
ĐỐI TÁC CỦA PROJOBS VIỆT NAM
Đà Nẵng
8,000,000-15,000,000
15
ĐỐI TÁC CỦA PROJOBS VIỆT NAM
Đà Nẵng
8,000,000-15,000,000
16
ĐỐI TÁC CỦA PROJOBS VIỆT NAM
Đà Nẵng
8,000,000-15,000,000
17
ĐỐI TÁC CỦA PROJOBS VIỆT NAM
Đà Nẵng
7,000,000-8,000,000
18
ĐỐI TÁC CỦA PROJOBS VIỆT NAM
Đà Nẵng
8,000,000 -15,000,000
19
ĐỐI TÁC CỦA PROJOBS VIỆT NAM
Đà Nẵng
8,000,000-15,000,000
20
ĐỐI TÁC CỦA PROJOBS VIỆT NAM
Đà Nẵng
Thương lượng